Thursday, February 02, 2017

Det är här det händer och inte alls....


Tensta från söder. Foto: GW
Tensta har en fram och en baksida. Som en väldig amfiteater ligger stadsdelen vänd mot middagssolen. Beroende på perspektivet gör man sig föreställningar om hur människorna har det där inne. Kör man bil på E-18 längs den norra sidan reser sig stadsdelen som en 10-våningars isolerande betongmur. Den som inte har ett ärende in till centrum kör aldrig igenom de tre infarterna. 50.000 bilar om dagen ser bara en frånstötande mur. Sett från cykelstråket längs Spångadalen i söder gömmer sig vita bostäder bakom Tenstavägens lindallé. Enstaka popplar reser sig som kyrktorn eller minareter och ger utsikten sommartid drag av medelhavsmiljö. Som en grön strand med mycket blå himmel...

Tensta från norr. Foto: GW

Detta är en aktuell blogg (2016) som regelbundet skickas till drygt 80 tenstabor. Den handlar om Tensta, kultur och det civila samhället. Teman och händelser beskrivna i texterna är ofta valda som "typiska" för en speciell problematik i stadsdelen med kopplingar till bloggens första text - den brittiske f.d. inrikesministern David Blunketts programförklaring 2003 ang. stärkande av det civila samhället. Se: http://tensta.blogspot.se/2006/07/det-civila-samhallet-en.html#links

Här följer du Föreningens Kulturhuset Tensta Träff verksamhet: http://www.tenstatraff.se/
Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!

1 Comments:

Anonymous bloggare på icedaniel.se said...

Skönt att nån vill förmedla en positiv bild av tensta.

11:40 PM  

Post a Comment

<< Home

Jag har placerat min blogg i Tensta på bloggkartan.se