Thursday, February 02, 2017

Det är här det händer och inte alls....


Tensta från söder. Foto: GW
Tensta har en fram och en baksida. Som en väldig amfiteater ligger stadsdelen vänd mot middagssolen. Beroende på perspektivet gör man sig föreställningar om hur människorna har det där inne. Kör man bil på E-18 längs den norra sidan reser sig stadsdelen som en 10-våningars isolerande betongmur. Den som inte har ett ärende in till centrum kör aldrig igenom de tre infarterna. 50.000 bilar om dagen ser bara en frånstötande mur. Sett från cykelstråket längs Spångadalen i söder gömmer sig vita bostäder bakom Tenstavägens lindallé. Enstaka popplar reser sig som kyrktorn eller minareter och ger utsikten sommartid drag av medelhavsmiljö. Som en grön strand med mycket blå himmel...

Tensta från norr. Foto: GW

Detta är en aktuell blogg (2016) som regelbundet skickas till drygt 80 tenstabor. Den handlar om Tensta, kultur och det civila samhället. Teman och händelser beskrivna i texterna är ofta valda som "typiska" för en speciell problematik i stadsdelen med kopplingar till bloggens första text - den brittiske f.d. inrikesministern David Blunketts programförklaring 2003 ang. stärkande av det civila samhället. Se: http://tensta.blogspot.se/2006/07/det-civila-samhallet-en.html#links

Här följer du Föreningens Kulturhuset Tensta Träff verksamhet: http://www.tenstatraff.se/
Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!

Wednesday, January 04, 2017

Foto: Pekka Pääkkö, Lokaltidningen Mitti Tensta-Rinkeby

När ingen lyssnar flyttar Gregor

NYHETER 
På flera sätt har Gregor Wroblewski format Tensta. Efter 33 år flyttar han nu från stadsdelen och efter sig lämnar han bland annat en konsthall, en marknad och ett tomrum för många.
- Jag hade hoppats att någon skulle ta till vara på min erfarenheter, men ingen efterfrågar dem, så jag flyttar.
– Titta på det där konstverket, i åtta år har jag försökt få dem att restaurera det, det har flagnat. Det är inte så våldsamt värdefullt. Men det är en del av Tensta, säger Gregor Wroblewski, när han pekar på en målning på torget.
Det är också han – en del av Tensta.
Och liksom konstverket på fasaden har även hans senaste åtta år varit slitsamma och satt sina spår.
Nu väljer han att lämna Tensta. För gott.
– Jag hade hoppats att någon skulle ta till vara på min erfarenheter. Jag sköt upp flytten i ett år. Men ingen efterfrågar dem.
I 33 år har han bott och arbetat i och för Tensta. Han har lagt grunden till mycket av det kulturutbud som idag finns att tillgå i Tensta. Han grundade Tensta konsthall, som han drev i sex år, innan en intressekonflikt blossade upp och han tvingades lämna det han arbetat hårt för att bygga upp. Han var också en av dem som startade Tensta marknad och boxningsklubben.
– Hela min tid i Tensta har gått ut på att vara engagerad och göra skillnad i stadsdelen. Det har varit roligt att vara med och starta upp nya verksamheter och bygga upp något.
Parallellt med sina yrken har han drivit Tenstabloggen. I den har lagt fram exempel som beskriver problematik som finns i stadsdelen.
– Bloggen har nog irriterat många och kanske också lett till att jag inte fått vissa jobb.
Senaste åren upplever han, att han ”fått fajtas”, för konsthallen, för Tensta träff och frågor som han tycker är viktiga. Samtidigt har han, i sitt hem, tagit hand om sin pappa hans sista åtta år i livet.
Hur det kommer sig att Gregor Wroblewski väljer att gång på gång engagera sig i Tensta samhällsutveckling. Kan han inte riktigt svara på.
Men det är tydligt att han fortfarande brinner. På kafébordet framför honom ligger en artikel som handlar om det civila rådet i Tensta. Det är något nytt som han gärna skulle ha varit delaktiga i. Just nu pågår en konflikt där de involverade föreningarna kritiserar samarbetet med stadsdelsförvaltningen.
– Det är viktigt att stärka relationen mellan civilsamhälle och förvaltningen. De skulle behöva anställa mig, för att få igång det här.
En av grundidéerna med civila rådet är att det är lokalsamhället själva som bäst vet hur problem bör lösas hos dem i samarbetet med stadsmakterna.
Det är precis vad Gregor Wroblewskis första blogginlägg handlar om som han postade för tio år sedan.
Det kan mycket väl bli ett framgångsrikt recept för Tenstas utveckling och ett ”vad-var-det-jag-sa” som kommer att fortsätta eka i Tensta långt efter att Gregor Wroblewski lämnat stadsdelen.
Igår, den 27 dec, gick flyttlasset till Sala och med sig tog han sitt stora engagemang. Där sitter han redan i styrelsen på Aguélimuseet.
– Flytten känns märklig. Jag lämnar så mycket engagemang och hela mitt vuxna liv bakom mig tillsammans med vänner och bekanta. Det känns lite som att rycka upp rötterna.
– Jag funderar fortfarande om jag gör rätt.

Wednesday, December 14, 2016

Slut!

Efter drygt 10 år slutar jag nu skriva på den här bloggen. Jag ville med praktiska exempel ur verkligheten åskådliggöra relationerna mellan civilsamhälle och offentlig förvaltning i ett nytt lokalsamhälle.

Den ursprungliga motiveringen till bloggen 2006 fick jag i en översättning av den brittiske f.d. inrikesministerns David Blunkett föreläsning från 2003. Se http://tensta.blogspot.se/2006/07/det-civila-samhallet-en.html#links Jag insåg att sådana tankar inte fanns i Tensta som på bostadskonferensen 1989 hade liknats vid ett tjänstemannastyrt flyktingläger. Jag ville sprida idéerna i Blunketts text.

Mina texter består av utvalda händelser och situationer, ofta konfliktfyllda eller absurda, som illustrerar avståndet mellan ”de styrande” och de boende i Tensta. Stockholm är en av Europas mest segregerade huvudstäder. Offentlig förvaltning, skolor, befolkas av tjänstemän och lärare som inte bor i området. Dessa tjänstemän talar ofta om ”bilden av Tensta”. De bekymrar sig över hur massmedia framställer Tensta i sin rapportering. Tjänstemännen anser ofta att rapporteringen är för negativ och felaktig och påverkar bostadsområdet som en självuppfyllande profetia. Men tjänstemännen ser ofta inte sin egen roll i stadsdelen. Det är ett grundläggande faktum som genomsyrar verkligheten i Tensta.

Naturligtvis är urvalet av problem och händelser beskrivna i bloggen mitt eget. Jag har bott här i 33 år och arbetat som fältassistent och projektledare. Det jag skriver om kommer ur min egen erfarenhet. Visst, livet i Tensta består av många fler perspektiv. Man kan leva här utan att känna till det jag skriver om. Man behöver inte ens påverkas av de problem som jag beskriver. Så är det att leva i en storstad.

I grund och botten handlar min blogg om hur man bygger upp det goda samhället där invånarna kan leva som fullvärdiga medborgare, utvecklas som människor och förverkliga sin potential. Jag föreställer mig att en ”hemort” är det sammanhang där det goda livet är möjligt. Mitt intresse i bloggen och under mitt arbetsliv har varit att fundera över hur man bygger ett lokalsamhälle där det goda livet kan förverkligas. Tensta, en del av miljonprogrammet, byggdes ju ur ingenting för 45-50 år sedan och befolkades av människor från hela världen. Det var som att börja på nytt och försöka göra det bättre än tidigare. Nu överlämnar jag bloggen till cyberrymden och hoppas att den någon gång hos någon kan väcka en tanke på hur man kan göra livet bättre.

Sunday, September 11, 2016

Tensta Marknad 2016För första gången sedan marknadens start har stadsdelsnämnden överlämnat den till en eventorganisation – Glad Stad – och begränsat den till endast ett dygn, vilket föranleder några tankar om framtiden. Jag besökte årets marknad på fredagskvällen 2 september vid 16-17-tiden och lördag morgon innan den kommit igång. På fredagskvällen var det lika mycket folk som vanligt under marknaderna trots något färre stånd och program vilket bådar gott för framtiden. Folk verkar tycka om marknaden oavsett vem som organiserar och vad man gör. Detta är en god grundförutsättning för marknadens framtid.

Vädret var mycket vackert båda dagarna. De nya organisatörerna hade tur. Om publiken svikit på grund av vädret hade det hetat att arrangören var fel. Med anledning av årets marknad och risken att marknadens grundidé med tiden förfuskas och glöms bort vill jag överlämna följande reflektioner till en framtida arrangör:  

  1. Tensta Marknad kom till som ett ”socialt verktyg” – mer om det finns skrivet på annat håll på denna blogg – och det måste så förbli annars kan den inte hävda sitt existensberättigande. Det är därför viktigt att arrangören är långsiktig och förankrad i stadsdelen. Det handlar om att få in tenstaborna som arrangörer, som utförare i marknadens organisation och praktiska arbete. Ett ”eventbolag” måste därför mer vara motor än utförare.
  2. En viktig uppgift för marknadens arrangör är att under året fram till nästa marknad inspirera skolorna, Kulturskolan, föreningarna och enskilda att förbereda program till nästa marknad. En viktig del av olika barn- och ungdomsverksamheters program vad gäller eget skapande i musik, teater, utställningar bör under året inriktas på att visas upp på marknaden i september. Skolorna och föreningarna har då ett konkret mål med sin kulturverksamhet som intresserar föräldrar och släkt i Tensta och gör dem delaktiga med marknaden genom sina barn.
  3. Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade barn- och ungdomsdelen av Tensta Marknad på Spånga by. Jag hann inte dit för att se hur det fungerade under lördagen. Och det är problemet med att sprida ut marknaden. Förmodligen var placeringen ett misstag ur publiksynpunkt. Taxingeplan och Tenstagången, innecentrum och baksidan bör vara marknadens koncentrerade och sammanhållna plats.
  4. Stadsdelsnämnden bör inte upphandla arrangör till marknaden. Genom åren har det varit självklart att marknadens ”general” eller ”motor” har varit knuten till förvaltningen. Så bevaras den sociala motiveringen av marknaden. Under många år var det också förutsättningen för att stadsdelens bostadsbolag skulle stå för den större delen av kostnaderna. I år har stadsdelsnämnden avsatt 500.000 för marknaden och inga bidrag har kommit från bostadsbolagen. Det är ingen bra situation. En långsiktig och socialt motiverad arrangör med lokal förankring och förtroende hos tenstabor och bostadsbolag likaväl som hos kommunal förvaltning är den enda modellen för framtiden. Tensta Marknad behövs fortfarande. Inte som ”event” eller kommersiell tillställning utan som resultatet av tenstabornas samarbete. 

Monday, June 20, 2016

Läget på Tensta Träff ett halvår efteråt

                                          (Foto: bokrelease april 2013)

När den lokala Föreningen Kulturhuset Tensta Träff tvingades lämna lokalerna den 1 januari hade alla inventarier av värde överlämnats till lokala föreningar. Detta skedde enligt föreningens stadgar och hade meddelats till kulturförvaltningen i september 2015 att så skulle ske.

Stockholms kulturförvaltning kommunicerade inte med föreningen under hösten 2015. Man tog ingen hänsyn till personalens fackliga rättigheter. Man ville nämligen inte kalla föreningens överlämnande för ”verksamhetsövergång”. I det längsta hölls ABF:s övertagande hemligt. Förvaltningen försökte att ekonomiskt ”svälta” ut föreningen före den utsatta avslutningstiden 31 december. Under hela våren 2016 hotar kulturförvaltningen föreningens styrelse med kronofogden. Avslutet av 6 års föreningsdrift var inte ansvarfullt och framåtsyftande.

När ABF kom in i lokalerna i februari 2016 fanns således inga inventarier. Och Ross Tensta gymnasium deklarerade strax att de inte längre tänkte betala hyra för den stora Stockholmssalen eftersom gymnasiet skulle läggas ned. Samtidigt begärde Stockholms kulturförvaltning att ABF skulle ta över hyreskontraktet för uthyrningslokalerna på Tensta Träff.

Den tidigare Föreningen Kulturhuset Tensta Träff hade varit andrahandshyresgäst och drivit verksamheten enligt ett samarbetsavtal med kulturförvaltningen. Tensta gymnasiums hyra av den stora salen som aula utgjorde den största inkomsten för föreningen. I februari 2016 förändrades alltså förutsättningarna radikalt för driften av Tensta Träff. Kulturfövralningen hade inte kommunicerat detta till ABF. 

Nu efter ett halvår fungerar inte Tensta Träff som mötesplats. Föreningar, möten, fester har flytt. Västra Stockholms största offentliga uthyrningslokal står mestadels tom. Ekonomin fungerar inte. Inventarier har inte ersatts. Ingen städar lokalerna. SISAB vägrar att renovera och hänvisar till kulturförvaltningen. ABF tänker inte betala hyra till kulturförvaltningen för första halvåret. Man kör bara till årsskiftet – sedan ska Tensta Träff byta ventilationssystem liksom gymnasiet…


Stockholms kulturförvaltning har på ett mycket oprofessionellt sätt skött samarbetsavtalet med Föreningen Kulturhuset Tensta Träff genom att år efter år minska verksamhetsbidragen och öka kraven. Det sista året 2015 är speciellt anmärkningsvärt eftersom förvaltningen slutade kommunicera med föreningen. Resultatet idag är en sönderkörd verksamhet och Västerort har förlorat en resurs för civilsamhället. 

Monday, May 02, 2016

"Konst händer" i Tensta

Foto: "Avfyringsramp" (2012)
Statens Konstråd har initierat ett nationellt konstprojekt kallat "Konst händer" 2016-2018. Under tre år ska ett stort antal miljonprogramsområden få nya konstverk. Man söker lokala idéer att utveckla tillsammans med civilsamhället. Nu är första urvalet gjort och Tensta är med! Anatoliska Mångkulturella Föreningen har lämnat in ett förslag som kommer att bearbetas vidare. Se: http://www.statenskonstrad.se/konst-hander/konst-hander-ansokningsprocessen

Friday, April 29, 2016

Förtydligande om Tensta Marknad.

Den 26 april förtydligar stadsdelsnämndens ordförande planerna för Tensta Marknad. 0,5 miljoner finns avsatta från nämnden till årets marknad. Det är bra. Men ordförandens intresse för att ”upphandla” Tensta marknad är oroande. Det betyder en sedvanlig konkurrensutsättning där den som lovar mest och billigast får arrangera marknaden. Och då försvinner grundtanken d.v.s. marknaden som ett verktyg i socialt arbete. Tensta Marknad måste ha en stabil och långsiktig huvudman med ett social-kulturellt uppdrag. Bostadsbolagen som bidrar med stora summor varje år måste också ha förtroende för marknadens ledning. Jag menar därför att ABF bör träda fram och ta på sig det ansvaret – långsiktigt. 


Jag har placerat min blogg i Tensta på bloggkartan.se